Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7197-1 41809/2020 18.03.2020 I Godkjenning av samlokalisering - lokalitet Reiråklakken, Suholmen og Storskjeret Mattilsynet Arve Ingolf Slettvåg Bestill

← postjournal