Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7196-2 41872/2020 24.03.2020 I Kopi: Ålesund kommune - arealoverføring frå gbnr 24/197 til gbnr 24/294 - leikeplass - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/7196-1 41800/2020 24.03.2020 I Kopi: Ålesund kommune - arealoverføring frå gbnr 24/197 til gbnr 24/294 - leikeplass - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal