Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7185-9 45885/2020 14.04.2020 U Klage på avslag om innsyn ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/7185-8 45861/2020 14.04.2020 I Bekreftelse på fullført utdanning ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/7185-7 45129/2020 03.04.2020 X Dokumentasjon fra arkiv Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/7185-6 44228/2020 31.01.2020 U Ber om å få opplyst om ***** ***** har vitnemål fra videregående skole ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2020/7185-5 43906/2020 31.03.2020 I Ytterligere kommentarer til min klage ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2020/7185-4 43078/2020 29.03.2020 I Klage på avslag om innsyn ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2020/7185-3 41972/2020 27.03.2020 U Krav om dokumentinnsyn i sak som gjeld utdanning ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2020/7185-2 41903/2020 24.03.2020 I Ber om å få opplyst om ***** ***** har vitnemål fra videregående skole ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2020/7185-1 41746/2020 24.03.2020 I Ber om å få opplyst om ***** ***** har vitnemål fra videregående skole ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off

← postjournal