Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7178-1 41715/2020 23.03.2020 I Ålesund kommune - nabovarsel gbnr 50/39, Borgundvegen 700 - riving AE ARK Maria Svendsen Bestill 2 vedlegg

← postjournal