Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/7178-25 108358/2019 06.09.2019 U Lokalisering av mogleg nytt nasjonalt våpenregister/eining for våpenforvaltning Justis- og beredskapsdepartementet Johannes Devik Brekke Bestill
2017/7178-24 83216/2019 14.08.2019 U Møre og Romsdal som vertskap for nasjonalt ferjekontor Vegdirektoratet m.fl. Johannes Devik Brekke Bestill
2017/7178-23 68204/2019 14.06.2019 U Uttale til framtidig organisering og lokalisering av Statens Vegvesen Samferdselsdepartementet Johannes Devik Brekke Bestill
2017/7178-22 68033/2019 05.06.2019 I Lokalisering av mulig nytt nasjonalt våpenregister / enhet for våpenforvaltning Politidirektoratet Johannes Devik Brekke Bestill 1 vedlegg
2017/7178-19 39532/2019 25.04.2019 I Avslutning oppdrag Statlege arbeidsplassar Oddbjørn Vassli Eivind Vartdal Ryste Bestill
2017/7178-20 38125/2019 25.04.2019 U Lokalisering av mogleg nytt nasjonalt våpenregister/eining for våpenforvaltning Politidirektoratet Eivind Vartdal Ryste Bestill

← postjournal