Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7119-5 41900/2020 25.03.2020 I Etterlyser svar - Arbeidsvarslingsplan - fv 659 - fornying VA - Brattvåggata ACO ANLEGG AS Elisabeth Mansfield Bestill
2020/7119-4 41415/2020 23.03.2020 I Etterlyser svar - Arbeidsvarslingsplan - fv 659 - fornying VA - Brattvåggata Aco Anlegg AS Elisabeth Mansfield Bestill
2020/7119-3 41411/2020 23.03.2020 I Vedrørende gjennomføringsavtale - Arbeidsvarslingsplan - fv 659 - fornying VA - Brattvåggata Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill
2020/7119-2 41263/2020 23.03.2020 I Signert gjennomføringsavtale - Brattvåggata Aco Anlegg AS Solgunn Langlo Bestill 1 vedlegg
2020/7119-1 41256/2020 23.03.2020 I Arbeidsvarslingsplan - fv 659 - fornying VA - Brattvåggata Aco Anlegg AS Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg

← postjournal