Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7068-1 40674/2020 19.03.2020 I Molde kommune - nabovarsel gbnr 24/1261 - vesentlig terrenginngrep GREEN ADVISERS AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill 7 vedlegg

← postjournal