Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2013/7068-7 131252/2019 07.11.2019 I Klage - reservasjon mot digital post Idar Osdal Robert Løvik Bestill

← postjournal