Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/6953-1 39789/2020 17.03.2020 I Volda kommune - søknad om dispensasjon fra byggegrense - fv 652 - gbnr 161/2 Riste Arkitektur AS Henny Totlandsdal Bestill 2 vedlegg
2014/6953-34 6270/2020 21.01.2020 I Møre og Romsdal fylkeskommune - Godkjenning av garantivedtak for lån til Vegamot AS Kommunal- og moderniseringsdepartementet Willy Sægrov Bestill 1 vedlegg
2014/6953-30 2599/2020 09.01.2020 I Kopi: Tilsagn om tilskudd til avvikling av bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen Statens vegvesen Heidi Nerland Bestill 1 vedlegg
2014/6953-29 146547/2019 16.12.2019 U Søknad om godkjenning av garantivedtak - garanti frå Møre og Romsdal fylkeskommmune for lån til Vegamot AS Kommunal- og moderniseringsdepartementet Willy Sægrov Bestill 1 vedlegg

← postjournal