Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2014/6953-13 114862/2019 19.09.2019 I Overføring av bompengeprosjektet E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen til Vegamot AS Samferdselsdepartementet Henny Totlandsdal Bestill 1 vedlegg

← postjournal