Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/693-28 101958/2020 15.07.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2018- 0174 - Anmodning om sluttutbetaling STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK Anna-Marie Hatlestad Bestill 2 vedlegg
2020/693-2 44545/2020 02.04.2020 I Utsatt høringsfrist - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Kari Lilleng Bestill 2 vedlegg

← postjournal