Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/6905-4 57769/2020 15.05.2020 I Kopi: Hustadvika kommune - Tillatelse til oppføring av terrasse til bustadhus på gbnr 103/29 Hustadvika kommune Lisa Enstad Bestill
2020/6905-1 37656/2020 10.03.2020 I Hustadvika kommune - dispensasjon fra byggegrense mot veg - oppføring av terrasse - Bergset - gbnr 103/29 Hustadvika kommune Lisa Enstad Bestill
2018/6905-9 147554/2019 17.12.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0084 - Anmodning om sluttutbetaling Romsdal Innovasjon AS Øyvind Tveten Bestill 3 vedlegg

← postjournal