Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/6901-2 41975/2020 25.03.2020 I Kopi: Ålesund kommune - terrengtiltak - Bythaugen gbnr 531/146 - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/6901-1 39486/2020 13.03.2020 I Ålesund kommune - terrengtiltak - Bythaugen gbnr 531/146 - dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg

← postjournal