Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/688-23 147224/2019 17.12.2019 I Matrikkelbrev m.m. Aure kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg
2019/688-22 137017/2019 20.11.2019 I Varsel om oppmålingsforretning gbnr 59/6 Herøy kommune Herøy kommune Eirik Gullord Bestill 1 vedlegg
2019/688-21 131368/2019 04.11.2019 I Protokoll fra oppmålingsforretning Molde kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-20 126864/2019 23.10.2019 I Molde kommune - Protokoll og underretning om matrikkelføring gbnr 21/4 Molde kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-19 126318/2019 21.10.2019 I Protokoll fra oppmålingsforretning og underretning om matrikkelføring gbnr 21/16 Molde kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-18 126317/2019 18.10.2019 I Protokoll fra oppmålingsforretning og underretning om matrikkelføring gbnr 21/22 Molde kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-17 123396/2019 15.10.2019 I Varsel oppmålingsforretning - Skodje kommune - gbnr 24/105 Asplan Viak AS Eirik Gullord Bestill 3 vedlegg
2019/688-16 115022/2019 19.09.2019 I Varsel oppmålingsforretning - grensejustering og klarlegging av eksisterende grense 45/45 i Rauma kommune Rauma kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-15 113756/2019 11.09.2019 I Varsel om oppmalingsforretning Molde kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-14 112744/2019 10.09.2019 I Varsel om oppmålingsforretning - Ålesund kommune - gbnr 5/230 Ålesund kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-13 112739/2019 10.09.2019 I Varsel om oppmålingsforretning - Molde kommune Molde kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-12 112735/2019 11.09.2019 I Varsel om oppmålingsforretning - Molde kommune - gbnr 21/22 Molde kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-11 112732/2019 11.09.2019 I Varsel om oppmålingsforretning - Molde kommune - gbnr 21/16 Molde kommune Eirik Gullord Bestill
2019/688-10 110753/2019 06.09.2019 I Vedr. 15-229021-155 - Følgebrev til protokoll - Fv. 61 - Alemstad-Gurskbotn- gang-og sykkelveg 22/79 i Sande kommune Statens vegvesen Region midt Eirik Gullord Bestill
2019/688-9 110752/2019 06.09.2019 I Vedr. 15-229021-139 - Følgebrev til protokoll - Fv. 61 - Alemstad-Gurskbotn- gang-og sykkelveg 22/79 i Sande kommune Statens vegvesen Region midt Eirik Gullord Bestill
2019/688-8 110661/2019 06.09.2019 I Følgebrev til protokoll - Fv. 61 - Alemstad-Gurskbotn - gang-og sykkelveg 21/29 i Sande kommune Statens vegvesen Region midt Eirik Gullord Bestill

← postjournal