Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/6783-23 42725/2020 26.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-22 42724/2020 26.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-21 42723/2020 26.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2020/6783-20 42722/2020 26.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 20 vedlegg
2020/6783-19 42721/2020 26.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-18 42302/2020 25.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 18 vedlegg
2020/6783-17 42301/2020 25.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/6783-16 42300/2020 25.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-15 42299/2020 25.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-14 42298/2020 25.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/6783-13 41942/2020 24.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-12 41941/2020 24.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-11 41940/2020 24.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2020/6783-10 41939/2020 24.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-9 41938/2020 24.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/6783-8 41591/2020 23.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 11 vedlegg
2020/6783-7 41590/2020 23.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 10 vedlegg
2020/6783-6 40777/2020 19.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-5 40776/2020 19.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-4 40775/2020 19.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/6783-3 40774/2020 19.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-2 39923/2020 17.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/6783-1 39131/2020 15.03.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 10 vedlegg

← postjournal