Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2015/6595-42 18644/2020 24.02.2020 U Ålesund kommune - Eidet - svar vedrørende orientering fra Per Hofseth Ottar Brage Guttelvik m.fl. Johnny Loen Bestill
2015/6595-41 18639/2020 24.02.2020 I Orientering vedrørende Eidet (Haram) - Per Hofseth Per O. Hofseth Johnny Loen Bestill
2015/6595-40 14222/2020 07.02.2020 I Haram kommune arealplan - orientering Alesund Kommune - Hege C Sandnes Gjøsund Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2015/6595-39 145367/2019 19.11.2019 I Haram kommune - kommuneplan arealdel - referat dialogmøte 18 nov 2019 Haram Kommune - Hege C Sandnes Gjøsund Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2015/6595-38 139216/2019 27.11.2019 I HARAM KOMMUNE - merknader til kommuneplanen Per O. Hofseth Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2015/6595-34 131431/2019 07.11.2019 U Haram kommune - kommuneplan arealdel - 2. offentleg ettersyn - midlertidig svar - varsel om forsinka fråsegn Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2015/6595-36 118669/2019 14.11.2019 U Haram kommune - kommuneplan arealdel - fråsegn ved 2. gongs offentleg ettersyn - motsegn Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2015/6595-26 74841/2019 27.06.2019 U Haram kommune - Vatneeidet - svar på spørsmål Haram kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal