Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2015/6595-35 131905/2019 07.11.2019 I Haram kommune - kommuneplan arealdel - 2. gangs offintleg ettersyn Kystverkets hovedkontor Anders Smith-Øvland Bestill
2015/6595-33 131017/2019 07.11.2019 I Kopi: Haram kommune - kommuneplan arealdel Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2015/6595-32 131005/2019 07.11.2019 I Kopi: Haram kommune - kommuneplan arealdel Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2015/6595-31 126899/2019 22.10.2019 I Haram kommune - kommuneplan arealdel Riksantikvaren Torill Einara Nerbøvik Bestill
2015/6595-29 121515/2019 07.10.2019 I Haram kommune - kommuneplan arealdel Tor Inge Myren Anders Smith-Øvland Bestill
2015/6595-28 118238/2019 27.09.2019 I Haram kommune - kommuneplan arealdel - 2. offentleg ettersyn Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill 16 vedlegg
2015/6595-27 75872/2019 03.06.2019 I Haram kommune - kommuneplan arealdel - referat frå dialogmøte 03.06.19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2015/6595-25 74086/2019 25.06.2019 U Bytting av informasjonsmappe Kyrkjeskaret AS og VTI AS m.fl. Johnny Loen Bestill
2015/6595-24 74084/2019 25.06.2019 I Bytting av informasjonsmappe Kyrkjeskaret AS og VTI AS Johnny Loen Bestill
2015/6595-22 72807/2019 17.06.2019 I Haram kommune - kommuneplan arealdel Haram kommune Johnny Loen Bestill
2015/6595-18 3344/2019 28.02.2019 U Haram kommune - kommuneplan arealdel - fråsegn ved offentleg ettersyn Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg

← postjournal