Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/6547-5 19776/2020 26.02.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0035 - Anmodning om sluttutbetaling Landbruk Nordvest Eivind Vartdal Ryste Bestill 7 vedlegg

← postjournal