Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/6547-81 48780/2016 02.06.2016 X Offentlig søkerliste Rådgivar - Næringsretta innov Bergljot Landstad Bestill
2016/6547-80 41210/2016 02.06.2016 X Stillingsutlysning Næringsutviklar / Rådgivar Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off

← postjournal