Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/6241-40 74862/2020 29.06.2020 I Hustadvika kommune - vedtak - rorbu 7-10 - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) Hustadvika kommune Johnny Loen Bestill
2018/6241-39 74861/2020 29.06.2020 I Hustadvika kommune - vedtak - rorbu 4-6 - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) Hustadvika kommune Johnny Loen Bestill
2018/6241-38 59813/2020 20.05.2020 I Kopi: Hustadvika kommune - Dispensasjon og rammetillatelse til oppføring av rorbu 1-3 på gbnr 111/20 Hustadvika kommune Johnny Loen Bestill
2018/6241-37 44779/2020 03.04.2020 I Kopi: Fræna kommune (Hustadvika) - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) - fråsegn Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/6241-36 44570/2020 17.03.2020 I Kopi: Fræna kommune (Hustadvika) - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2018/6241-34 43498/2020 30.03.2020 I Kopi: Hustadvika kommune - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) Kystverkets hovedkontor Johnny Loen Bestill
2018/6241-33 36248/2020 06.03.2020 I Hustadvika kommune - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/20 - offentleg ettersyn Hustadvika kommune Johnny Loen Bestill
2018/6241-32 17083/2020 18.02.2020 I Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) - dispensasjon etter kulturminnelova § 8.1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Torill Einara Nerbøvik Bestill 1 vedlegg
2018/6241-25 143619/2019 09.12.2019 U Rorbuer i Bud havn - gbnr 111/20 Bbw - Bjarne Josefsen Torill Einara Nerbøvik Bestill

← postjournal