Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/6241-21 131502/2019 07.11.2019 I Innvilga søknad om dispensasjon for oppføring av rorbuer, Kippersund i Bud gbnr 111/20 Riksantikvaren Torill Einara Nerbøvik Bestill 1 vedlegg
2018/6241-20 131280/2019 31.10.2019 I Tilrådning i forbindelse med dispensasjon etter kulturminneloven - Kippersund - gbnr 111/20 - Fræna kommune NTNU Vitenskapsmuseet Torill Einara Nerbøvik Bestill 3 vedlegg
2018/6241-16 113384/2019 16.09.2019 U Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) Sigurd Andreas Sollie Torill Einara Nerbøvik Bestill 1 vedlegg
2018/6241-15 79766/2019 10.07.2019 U Reguleringsplan rorbuer i Bud havn Fræna Bygg - Sigurd Andreas Sollie Torill Einara Nerbøvik Bestill
2018/6241-14 69064/2019 13.06.2019 U Rorbuer i Bud havn Fræna Bygg - Sigurd Andreas Sollie Torill Einara Nerbøvik Bestill
2018/6241-13 69062/2019 12.06.2019 I Rorbuer i Bud havn Fræna Bygg - Sigurd Andreas Sollie Torill Einara Nerbøvik Bestill 4 vedlegg
2018/6241-12 68302/2019 11.06.2019 I Fræna kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) - rorbu 7-10 Fræna kommune Johnny Loen Bestill 8 vedlegg
2018/6241-11 68301/2019 11.06.2019 I Fræna kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) - rorbu 4-6 Fræna kommune Johnny Loen Bestill 8 vedlegg
2018/6241-10 68300/2019 11.06.2019 I Fræna kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan rorbuer i Bud havn - gbnr 111/1 (111/20) - rorbu 1-3 Fræna kommune Johnny Loen Bestill 8 vedlegg
2018/6241-9 131304/2018 07.12.2018 U Fræna kommune gbnr 111/1 - Nye rorbuer i Bud havn Arkitektene bbw as Helge Aarset Bestill

← postjournal