Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/619-1 4024/2020 16.05.2019 I Haram kommune - Søknad om ny avkjørsel - Fv. 146 - gbnr 177/1 - Gamlemshaugen 69 Tormod Ivar Reiten Maria Svendsen Bestill 3 vedlegg
2015/619-107 72932/2019 21.06.2019 X Notat - finansiering av fagskolane i 2019 Ann Torill Vaksvik Bestill

← postjournal