Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/5889-9 44050/2020 01.04.2020 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/5889-8 44049/2020 01.04.2020 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2017/5889-12 42006/2020 23.03.2020 I Tillatelse - Hjertøysundet - Molde kommune - Møre og Romsdal fylke - Tillatelser etter Havne- og farvannsloven Kystverkets hovedkontor Olav Arne Vatne Bestill 1 vedlegg
2020/5889-7 41922/2020 24.03.2020 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/5889-6 40359/2020 18.03.2020 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2020/5889-5 38203/2020 11.03.2020 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off 15 vedlegg
2020/5889-3 28085/2020 03.03.2020 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2020/5889-2 28083/2020 03.03.2020 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2020/5889-1 28081/2020 03.03.2020 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2020/5889-4 20555/2020 02.03.2020 X Stillingsutlysning Den offentlege tannhelsetenesta - Tannlege DTK Vestnes, Molde kompetanseregion Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2017/5889-11 148638/2019 19.12.2019 I Molde og Vestnes kommuner Møre og Romsdal - Sprenging mudring utfylling og dumping av masse i sjø - Uttalelse Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Olav Arne Vatne Bestill
2017/5889-10 143493/2019 06.12.2019 I Kopi: Søknad om tillatelse til mudring og dumping - Hjertøysundet - Molde kommune Kystverkets hovedkontor Olav Arne Vatne Bestill 12 vedlegg

← postjournal