Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2014/571-14 42104/2020 25.03.2020 X Sjekkliste godkjenning lærebedrift Linn Helen Falk Bestill
2014/571-11 42059/2020 25.03.2020 I Søknad om godkjenning som faglig leder ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2014/571-9 40541/2020 19.03.2020 I Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/571-1 4809/2020 20.12.2019 I Aure kommune - Nabovarsel - ombygging og tilbygg, riving av eldre lamellbygg - rv 680 - gbnr 221/19 Ikon arkitekt og ingeniør as Grete Kongshaug Bestill

← postjournal