Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/57-13 122637/2019 10.10.2019 X Anskaffelsesprotokoll - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2019/57-12 122636/2019 10.10.2019 X Anskaffelsesrapport - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Torgeir Riksfjord Bestill
2019/57-11 122034/2019 09.10.2019 U Kunngjøring - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Mercell Norge AS m.fl. Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2019/57-10 120871/2019 16.09.2019 I Avtale - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Plandent AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/57-9 120343/2019 23.09.2019 I Signert avtale - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Plandent AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2019/57-8 109731/2019 03.09.2019 U Tildelingsvedtak - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Jacobsen Dental AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2019/57-7 109730/2019 03.09.2019 U Tildelingsvedtak - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Dental Sør AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2019/57-6 109729/2019 03.09.2019 U Tildelingsvedtak - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Plandent AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2019/57-5 109728/2019 03.09.2019 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/57-4 108621/2019 26.08.2019 I Tilbud - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 25 vedlegg
2019/57-3 108619/2019 26.08.2019 I Tilbud - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 25 vedlegg
2019/57-2 108441/2019 27.08.2019 I Tilbud - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 16 vedlegg
2019/57-1 73059/2019 23.06.2019 U Kunngjøring - 2019-57 Uniter, kompressor- og sugemotorløsning til DTK Hareid Mercell Norge AS m.fl. Torgeir Riksfjord Bestill 12 vedlegg

← postjournal