Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/57-23 149019/2019 20.12.2019 U Melding til leverandør - Leiarutviklingsprogram for tilsette i folkebiblioteka (2018-57) Insam AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2018/57-19 83095/2019 12.08.2019 X Revidert rammeprogram 04.02.19 Monica Kjøl Tornes Bestill
2018/57-20 83092/2019 12.08.2019 X Rammeprogram - samlingar Monica Kjøl Tornes Bestill
2018/57-21 83090/2019 12.08.2019 X Revidert fremdriftsplan 04.02.19 Monica Kjøl Tornes Bestill
2018/57-22 83085/2019 12.08.2019 X Referat og oppstartsmøte med Insam AS Monica Kjøl Tornes Bestill

← postjournal