Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/5687-23 42632/2020 26.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg og anlegg, Parkgata 5, Ålesund stiode68@gmail.com Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/5687-22 42631/2020 26.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg og anlegg, Devoldvillaen, Ålesund Ole Leinebø Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/5687-21 42630/2020 26.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg og anlegg, Raudstua, Gjemnes gard, Gjemnes kommune Christen Bruseth Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/5687-20 42629/2020 26.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg og anlegg, Vestnes prestegard, Vestnes kommune Øivind Schanche Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/5687-19 42628/2020 26.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg og anlegg, Storgata 23, Balkong, Ålesund Bjarte Borlaug Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/5687-18 42625/2020 26.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg og anlegg, Storgata 23 (Vinduer) Bjarte Borlaug Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/5687-17 42624/2020 26.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg og anlegg Ranes Gard Surnadal kommune Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/5687-16 42623/2020 26.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg og anlegg Torgeir Hjellen Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/5687-15 42205/2020 25.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg Anette Synneva Møll Helge Aarset Bestill 2 vedlegg
2017/5687-14 42193/2020 20.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg og anlegg Per Otto Solhaug Helge Aarset Bestill
2017/5687-13 41727/2020 20.03.2020 U Melding om tilskot i 2020 til freda bygg i privat eige Sigurd Nora Anna Eline Eneberg Bestill 1 vedlegg
2017/5687-12 41723/2020 20.03.2020 U Melding om tilskot i 2020 til freda bygg i privat eige Sjøholt Hotell Anna Eline Eneberg Bestill 1 vedlegg
2017/5687-10 18161/2020 20.02.2020 I Utbetaling og vedtak om tilskudd Riksantikvaren Anna Eline Eneberg Bestill 2 vedlegg
2017/5687-7 144028/2019 09.12.2019 I Statsbudsjettet kap 1429 post 71 - Informasjon til regionalforvaltningen om rapportering 2019 og søknad 2020 Riksantikvaren Anna Eline Eneberg Bestill 3 vedlegg

← postjournal