Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/5631-4 42089/2020 25.03.2020 U Ørsta kommune - detaljregulering - regulerinsplan - fv 655 Brungot - Mosflatevegen, gang og sykkelveg - offentleg ettersyn Ørsta kommune John Hauger Bestill
2020/5631-1 17319/2020 19.02.2020 I Ørsta kommune - detaljregulering - regulerinsplan - fv 655 Brungot - Mosflatevegen, gang og sykkelveg - offentleg ettersyn Ørsta kommune John Hauger Bestill 4 vedlegg

← postjournal