Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/5588-2 41997/2020 24.03.2020 I Kopi: Gjemnes kommune - kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2020/5588-1 15955/2020 14.02.2020 I Gjemnes kommune - kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel - oppstart Gjemnes kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg

← postjournal