Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/5578-1 42014/2020 24.03.2020 I Søknad om utsettelse av prosjekt MALO GRUPPEN AS Kim Tornes Bestill 1 vedlegg

← postjournal