Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2011/5566-13 122411/2019 07.10.2019 I Klage på prosjektnr 10165 - busslommer Fv 63 Linge Lena Sørensen Solberg Kai Bedringås Bestill
2011/5566-12 61703/2019 20.05.2019 I Signert avtale Linge busslommer Norddal kommune Kai Bedringås Bestill 1 vedlegg
2011/5566-11 60341/2019 16.05.2019 U Linge busslommer - signert avtale Arne Sandnes Kai Bedringås Bestill 1 vedlegg
2011/5566-10 43686/2019 09.05.2019 U Busslommer Linge - protokoll frå Samferdselsutvalet 8.05.2019 Karl Andre Birkhol Kai Bedringås Bestill 1 vedlegg

← postjournal