Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/5566-2 44734/2020 02.04.2020 N Vedrørende Prosjekt 284839 - faktura Kim Tornes Øyvind Herse Bestill 1 vedlegg
2020/5566-1 44733/2020 02.04.2020 I Prosjekt 284839 - faktura Moya Crawford Kim Tornes Bestill 1 vedlegg

← postjournal