Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/504-59 43513/2020 26.03.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - deling av grunn - 02.04.2020 - Vanylvsvegen 610 - gbnr 100/32 i Vanylven kommune Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2020/504-58 43179/2020 30.03.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - 31.03.2020 kl 09:00 - gbnr 23/48 - Herøy kommune Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-57 43116/2020 30.03.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - 16.04.2020 kl 10:00 - gbnr 56/171 - Hustadvika kommune Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-56 42603/2020 26.03.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - Deling av grunn - Vanylvsvegen 610 - gbnr 100/32 Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2020/504-55 41904/2020 23.03.2020 I Fullføring av oppmålingsforretning - Frådeling av veggrunn - Myrvågane - Til rekvirent Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2020/504-54 40952/2020 20.03.2020 I Utsetting av oppmålingsforretning - varslet 10.03.2020 Tingvoll kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-53 40882/2020 20.03.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - Ny-Jordsvegen 314 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-52 40670/2020 19.03.2020 I Hustadvika kommune - underretning om matrikkelføring - oppmålingsforretning gbnr 112/37 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-51 40584/2020 19.03.2020 I Protokoll ekspedert - oppmålingsforretning over en parsell av gbnr 112/37 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-50 40345/2020 19.03.2020 I Matrikkelen er rettet - Klageadgang Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-49 39751/2020 17.03.2020 I Matrikkelen er endret/rettet for eiendommene rundt Bugge gamle bru - Klageadgang Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-48 37549/2020 10.03.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser og fradeling av tilleggsareal til 59/44 Tingvoll kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-47 37232/2020 09.03.2020 I Klarlegging av eksisterende grenser ved naustområdet på Nauste fullført - Klageadgang Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 5 vedlegg
2018/504-4 36965/2020 27.02.2020 I Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off
2020/504-46 36698/2020 28.02.2020 I Fjord kommune - Protokoll fra oppmålingsforretning – gbnr 32/4 Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 7 vedlegg
2020/504-45 36365/2020 06.03.2020 I Ålesund kommune - oversendelse av matrikkelbrev - seksjonering av gbnr 567/69 - oppmålingsforretning over seksjonert uteareal Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2020/504-44 36147/2020 06.03.2020 I Ulstein kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 32/60 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-43 31509/2020 24.02.2020 I Vestnes kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 23/9 Vestnes kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-42 27887/2020 03.03.2020 I Molde kommune - underretning om matrikkelføring Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-41 21762/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 17/284, 409, 863 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-40 21760/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 6/259 og 7/30 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-39 21754/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 17/162, 742, 744, 697 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-38 21750/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 6/117 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-37 21746/2020 21.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 6/127, 137,226 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-36 21740/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 13/442 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-35 21421/2020 27.02.2020 I Sykkylven kommune - Protokoll for oppmålingsforretning, gbnr 26/11 ASPLAN VIAK AS Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-34 20808/2020 02.03.2020 I Hustadvika kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 112/37 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-33 19001/2020 25.02.2020 I Hustadvika kommune - underretning om matrikkelføring - oppmålingsforretning gbnr 34/226 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-32 18981/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning - 17.03.2020 kl. 0900 - gbnr 17/284. 409 og 863 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-31 18971/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning - 17.03.2020 kl. 0900 - gbnr 17/162, 742, 744 og 697 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-30 18906/2020 25.02.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - Frådeling av veggrunn - Myrvågane gbnr 45/119 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-29 18823/2020 25.02.2020 I Klarlegging av eksisterende grenser fullført - eiendommene til Vistdal skule - gbnr 299/10 og 299/41 - Klageadgang Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 7 vedlegg
2020/504-28 18738/2020 25.02.2020 I Protokoll ekspedert - avholdt oppmålingsforretning over en parsell av gbnr 34/226 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-27 18210/2020 21.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 6/127, 137, 226 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-26 18208/2020 21.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 17/488, 523, 524, 698, 757 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-25 18207/2020 21.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 3/43 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-24 18205/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 6/117 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-23 18204/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 6/259 og 7/30 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-22 18203/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 13/442 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-21 18202/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 17/284, 409, 863 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-20 18201/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 17/162, 742, 744, 697 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-19 15572/2020 11.02.2020 I Sykkylven kommune - Varsel oppmålingsforretning - 27.02.2020 kl 13.00 - gbnr 26/11 - Vallavegen ASPLAN VIAK AS Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-18 15339/2020 13.02.2020 I Oversendelse av protokoll - eierseksjon for 227/9 Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-17 15061/2020 04.02.2020 I Fjord kommune - Varsel om oppmålingsforretning 17.02.2020 kl. 09.30 – gbnr 32/4 Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2020/504-16 14597/2020 11.02.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - parsell av gbnr 314/71 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2020/504-15 14478/2020 11.02.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - Åndalsbakken 4 - gbnr 34/226 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-14 14159/2020 10.02.2020 I Molde kommune - Varsel om oppmålingsforretning gbnr 13/11 Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-13 14092/2020 06.02.2020 I Molde kommune - Varsel om oppmålingsforretning - 10.02.2020 - Kl 10:00 - Gbnr 227/9 - Eidsvågvegen 120 Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2020/504-12 13926/2020 03.02.2020 I Oversendelse av matrikkelbrev Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/504-11 13503/2020 06.02.2020 I Herøy kommune - Varsel om oppmålingsforretning 23.01.2020 kl 10.00 - gbnr 26/4 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2020/504-10 13202/2020 03.02.2020 I Ålesund kommune - Oversendelse av matrikkelbrev og protokoll fra oppmålingsforretning - 31.01.2020 - gbnr 19/384 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2020/504-9 10562/2020 22.01.2020 I Ålesund kommune - Protokoll fra oppmålingsforretning - 31.10.2019 - kl. 09.00 - Gbnr 311/16 – Ullavegen Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2020/504-8 10512/2020 03.02.2020 I Ålesund kommune - oversendelse av matrikkelbrev gbnr 36/183 og 50/1733 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2020/504-7 9146/2020 29.01.2020 I Herøy kommune - Fullføring av frådeling av 2 nye eigedomar frå gbnr 26/4 - utsending til naboar Herøy kommune Maria Svendsen Bestill 3 vedlegg
2020/504-6 7394/2020 21.01.2020 I Herøy kommune - Fullføring av oppmålingsforretning - Frådeling av grunn til uendra bruk - gbnr 59/6 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2020/504-5 6189/2020 21.01.2020 I Herøy kommune - Fullføring av oppmålingsforretning - Frådeling av grunn til uendra bruk 59/6 - til naboar/partar Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-4 6146/2020 14.01.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning - 30.01.2020 - kl. 12.00 - gbnr 39/4 og 39/105 - (jfr mime 20/13669) Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-3 6037/2020 14.01.2020 I Ålesund kommune - Protokoll for oppmålingsforretning - gbnr 373/197 og 372/380 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 10 vedlegg
2020/504-2 3443/2020 14.01.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 36/88 og 50/25 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-1 2126/2020 09.01.2020 I Herøy kommyune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 26/4 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg

← postjournal