Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/4876-3 52728/2020 30.04.2020 I Vedrørende opplysninger oppgitt i brev 12.3.2020 - skade på bil - Tussentunnelen IF Forsikring AS Trond Hammond Hanson Bestill
2020/4876-2 38118/2020 12.03.2020 U Svar på krav om ansvarserkjennelse - Skade på bil - Stein fra tak - fv 64 - Tussentunnelen i Molde kommune IF Forsikring AS Trond Hammond Hanson Bestill
2020/4876-1 12302/2020 03.02.2020 I Molde kommune - Ber om ansvarserkjennelse - Skade på bil - Stein fra tak - fv 64 - Tussentunnelen - UX 56729 - Nerland Maskin AS IF Forsikring AS Trond Hammond Hanson Bestill

← postjournal