Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/4876-100 38860/2018 14.03.2018 U Orientering om dine rettar og plikter ved meldt overtal ved vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Kari Gagnat Paragraph Unntatt off

← postjournal