Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/4805-4 51134/2020 23.04.2020 U K752. Fræna vgs. marine fag - miljøundersøkelser ***** Jostein Wengstad Paragraph Unntatt off

← postjournal