Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/474-25 41990/2020 24.03.2020 X Prosjekt padlehuk i Hamballbukta på Julneset - Molde kommune Bjørn Ringstad Bestill
2020/474-23 13090/2020 06.02.2020 I Søknad - Andaneset friluftslivsområde - Brygge, fjordsauna, tursti Volda kommune Petter Jenset Bestill
2020/474-22 11277/2020 01.02.2020 I Søknad - Ulstein-Kjerringnesvatnet - Infotavle Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2020/474-21 11275/2020 01.02.2020 I Søknad - Sula-Bolvika - Badebøyer Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill 3 vedlegg
2020/474-20 11271/2020 01.02.2020 I Søknad - Sula-Langevågsholmane (Storholmen) - Sti Storholmen Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2020/474-19 11199/2020 31.01.2020 I Søknad - Svinøya - Reparasjon kai Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill 4 vedlegg
2020/474-18 11179/2020 31.01.2020 I Søknad - Sula-Bolvika - Oppgradere strand Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill 4 vedlegg
2020/474-17 11175/2020 31.01.2020 I Søknad - Isfjorden friområde - Rydde elveløp Rauma kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-16 11171/2020 31.01.2020 I Søknad - Isfjorden friområde - Etablering av tursti Rauma kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-15 11166/2020 31.01.2020 I Søknad - Kolmanneset - Renovering av toalett Rauma kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-14 11161/2020 31.01.2020 I Søknad - Kolmanneset - Benkar ved parkeringsplass Rauma kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-13 10242/2020 30.01.2020 I Søknad - Julneset - Toalett Julneset Molde kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-12 10168/2020 29.01.2020 I Søknad - Moldemarka Vest - Turparkeing Liavegen Molde kommune Petter Jenset Bestill 3 vedlegg
2020/474-11 10165/2020 29.01.2020 I Søknad - Atlanten - Oppgradering av friluftsområde Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-10 10164/2020 29.01.2020 I Søknad - Silkeputene - Oppgradering av friluftsområde Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-9 10157/2020 28.01.2020 I Søknad - Skjerva - Oppgradering av friluftsområde Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill 5 vedlegg
2020/474-8 10091/2020 28.01.2020 I Søknad - Ikornneset - Oppgradering av tursi Ikornneset Gjemnes kommune Petter Jenset Bestill 4 vedlegg
2020/474-7 8387/2020 27.01.2020 I Søknad - Prestmyra - Informasjonstavle Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-6 8365/2020 27.01.2020 I Søknad - Forøya - Etablering av plasser for telt og padlehuk Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2020/474-5 8362/2020 27.01.2020 I Søknad - Orøya og Rotholmen - Tiltak for friluftsliv Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2020/474-4 8361/2020 27.01.2020 I Søknad - Rensvikvatnet - Oppgradering av friluftsområde Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill 3 vedlegg
2020/474-3 3836/2020 14.01.2020 I Søknad - Gyltneset, Kvalvik fort - Vegetasjonsrydding av område, bord og benker Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-2 3816/2020 13.01.2020 I Søknad - Aker barnebase - Vegetasjosnsrydding av område Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/474-1 2980/2020 13.01.2020 I Søknad - Brunsvikbukta - Informasjonstavle Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg

← postjournal