Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/4733-54 6620/2020 22.01.2020 I Reduksjon av rutetilbudet buss 2 Einar Vaagland Frode Kvalheim Bestill
2019/4733-53 6619/2020 22.01.2020 I Reduksjon av rutetilbudet buss Einar Vaagland Frode Kvalheim Bestill 1 vedlegg
2019/4733-52 5046/2020 16.01.2020 I Uttale tilbod og ferjetakstar Eidsdal-Linge Bygde- og næringsorganisasjonar i Eidsdal, Norddal og Geiranger Stig Helle-Tautra Bestill 1 vedlegg
2019/4733-51 4394/2020 15.01.2020 U Ruteendring rute 905 f.o.m. 1. januar 2020 Elin Merete Bøklep Frode Kvalheim Bestill
2019/4733-50 3289/2020 13.01.2020 I Ferjer - Når krybben er tom bites hestene Jan Roar Thomassen Stig Helle-Tautra Bestill 1 vedlegg
2019/4733-49 3288/2020 12.01.2020 I Anmodning om rutejustering ferge André Gjørven Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-48 3224/2020 10.01.2020 U Brev til kommunane - ruteendringsprosessen 2020 - høyring reduksjon i rutetilbodet for buss Se adresseliste Svein Ivar Aarskog Bestill 2 vedlegg
2019/4733-46 653/2020 05.01.2020 I Klage på busstider for elevar ved Surnadal vidaregåande skule Elin Merete Bøklep Frode Kvalheim Bestill
2019/4733-45 4/2020 31.12.2019 I Anmodning om rutejustering ferge André Gjørven Atle Ræstad Bestill 4 vedlegg
2019/4733-43 149248/2019 23.12.2019 I Fergeruter Volda Folkestad 2020 Eivind Berge Atle Ræstad Bestill
2019/4733-40 132487/2019 12.11.2019 I Svar på høyring på rutetabell Hundeidvik - Festøy Sykkylven kommune Atle Ræstad Bestill 2 vedlegg
2019/4733-39 131696/2019 08.11.2019 I Høyringssvar - endring av rutetabellar på Hjørundfjorden, høyring på rutetabell Hundeidvika-Festøya Ørsta kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-38 130974/2019 06.11.2019 I Kommunikasjonsendringar på Søre Sunnmøre Volda kommune Atle Ræstad Bestill 16 vedlegg
2019/4733-37 129269/2019 01.11.2019 I Innspill rutendringsprosess 2020 Vy Buss AS Jesper Wiig Bestill 1 vedlegg
2019/4733-35 118740/2019 30.09.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - Innspel frå Indre Borgund bydelsutvalg Ålesund kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-34 112099/2019 11.09.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - Innspel frå bydelsutvalg i Ålesund kommune Ålesund kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-33 109380/2019 02.09.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - innspel Ørsta kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-32 109302/2019 02.09.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - innspel Volda kommune Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-31 108875/2019 30.08.2019 I Ruteendringar 2020 - Høyringsuttale frå Ørsta formannskap Ørsta kommune Atle Ræstad Bestill

← postjournal