Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/4733-40 132487/2019 12.11.2019 I Svar på høyring på rutetabell Hundeidvik - Festøy Sykkylven kommune Atle Ræstad Bestill 2 vedlegg
2019/4733-39 131696/2019 08.11.2019 I Høyringssvar - endring av rutetabellar på Hjørundfjorden, høyring på rutetabell Hundeidvika-Festøya Ørsta kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-38 130974/2019 06.11.2019 I Kommunikasjonsendringar på Søre Sunnmøre Volda kommune Atle Ræstad Bestill 16 vedlegg
2019/4733-37 129269/2019 01.11.2019 I Innspill rutendringsprosess 2020 Vy Buss AS Jesper Wiig Bestill 1 vedlegg
2019/4733-35 118740/2019 30.09.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - Innspel frå Indre Borgund bydelsutvalg Ålesund kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-34 112099/2019 11.09.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - Innspel frå bydelsutvalg i Ålesund kommune Ålesund kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-33 109380/2019 02.09.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - innspel Ørsta kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-32 109302/2019 02.09.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - innspel Volda kommune Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-31 108875/2019 30.08.2019 I Ruteendringar 2020 - Høyringsuttale frå Ørsta formannskap Ørsta kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-30 80944/2019 22.07.2019 U Innspill til ruteendringsprosessen - Skoleskyss Utheim skole - høsten 2020 Utheim skole Atle Ræstad Bestill
2019/4733-29 80025/2019 11.07.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - Ettersendelse av innspill Nesset kommune Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-28 79510/2019 09.07.2019 I Ruteendringsprosessen - buss Nesset kommune Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-27 77769/2019 03.07.2019 I Ruteendringsprosess 2020 - innspill Midsund kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-26 77465/2019 02.07.2019 I Forseinka innspel frå Sykkylven i høve ruteendringsprosessen 2020 Sykkylven kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-25 77197/2019 01.07.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - innspel Haram kommune Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-24 76006/2019 28.06.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - Innspel frå Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg Ålesund kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-23 75574/2019 24.06.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - Innspill fra Hustadvika kommune med flere Hustadvika kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-22 75003/2019 27.06.2019 I Ruteendringsprosessen Vanylven kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-21 74928/2019 26.06.2019 I Innspel kollektivtilbud Ingrid Vaksvik Atle Ræstad Bestill
2019/4733-20 74909/2019 26.06.2019 I Innspel til ruteendringsprosessen for kollektivtrafikk 2020 Ulstein kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-19 74705/2019 26.06.2019 I Høringssvar ruteendringsprosessen Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg i Ålesund Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-18 74675/2019 26.06.2019 I Innspill fra Nesset kommune - Ruteendringsprosessen 2020 Nesset kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-17 74637/2019 26.06.2019 I Innspill til ruteendringsprosessen 2020 Molde Næringsforum Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-16 74600/2019 25.06.2019 I Innspel til ruteendringsprosessen 2020 Fjord1 ASA Atle Ræstad Bestill 2 vedlegg
2019/4733-15 74549/2019 25.06.2019 I Innspill til ruteendringsprosessen - Skoleskyss Utheim skole - høsten 2020 Utheim skole Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-14 74183/2019 25.06.2019 I Ruteendringsprosess 2020 Herøy kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-13 74047/2019 24.06.2019 I Innspel til ruteendringsprosessen 2020 frå Sandøy kommune v/Trafikknemnda Sandøy kommune Atle Ræstad Bestill 2 vedlegg
2019/4733-12 73665/2019 24.06.2019 I Innspel til ruteendringsprosessen 2020 Sykkylven kommunale trafikknemnd Atle Ræstad Bestill
2019/4733-11 73663/2019 24.06.2019 I Innspel til ruteendringar Møre og Romsdal 2020 Giske kommune m.fl. Atle Ræstad Bestill 2 vedlegg
2019/4733-10 73385/2019 24.06.2019 I Melding om vedtak - Ruteendringsprosessen 2020 - Innspel frå kommunar og operatørar Ørsta kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-9 73248/2019 24.06.2019 I Innspel til ruteendringsprosessen 2020 Hareid kommune Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-8 72879/2019 21.06.2019 I Sunndal kommunes høringsuttalelse til ruteendringsprosessen 2020 Sunndal kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-7 72853/2019 21.06.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 - innspel frå Sula kommune Sula kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-6 72459/2019 20.06.2019 I Sande kommune - innspel til ruteendringsprosessen 2020 Sande kommune Atle Ræstad Bestill
2019/4733-4 70025/2019 14.06.2019 I Innspill fra Aure kommune - ruteendringsprosessen 2020 Aure kommune Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2019/4733-5 69948/2019 14.06.2019 I Ruteendringsprosessen 2020 Volda kommune Atle Ræstad Bestill 4 vedlegg

← postjournal