Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/4731-4 131167/2019 06.11.2019 I Avklaringsgsmøte - Fylkeskommunal støtte Kysthavnalliansen Trondheim havn Lisbeth Nervik Bestill
2019/4731-3 109815/2019 04.09.2019 U Tilsegn om støtte på inntil 200 000 kroner prosjektet "Midt-Norge – foregangsregion for sjøtransport" Kysthavnalliansen Lisbeth Nervik Bestill

← postjournal