Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/4655-3 41919/2020 24.03.2020 I Herøy kommune - Løyve til tiltak - Einebustad - Frøystadvågvegen - gbnr 23/54 Herøy kommune Maria Svendsen Bestill 6 vedlegg
2020/4655-1 10532/2020 23.01.2020 I Herøy kommune - Nabovarsel - bygging av enebolig - gbnr 23/54 - Espeset - Mjølstadneset Nerheim Eiendomsutvikling AS Maria Svendsen Bestill

← postjournal