Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/4549-1 7830/2020 24.01.2020 I Godkjent plan - Arbeidsvarslingsplan 15-20-097 Fv. 534 Ålesundsvegen / Lerstadvegen - etablering rampe for busstrase Statens Vegvesen Karl Inge Vestre Hauge Bestill 1 vedlegg

← postjournal