Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/4549-26 114676/2019 28.06.2019 I Signert protokoll generalforsamling Geitbåt eiendom AS ***** Siv Aksdal Paragraph Unntatt off
2018/4549-25 79540/2019 27.06.2019 I Geitbåt Eiendom AS revisjonsberetning 2018 ***** Heidi-Iren Wedlog Olsen Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2018/4549-23 69479/2019 11.06.2019 I Innkalling - styremøte i Geitbåt eiendom AS ***** Siv Aksdal Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal