Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/451-8 42207/2020 20.03.2020 U Melding om tildelt tilskot i 2020 til freda bygg Anette Synneva Møll Helge Aarset Bestill 2 vedlegg
2020/451-7 42199/2020 10.03.2020 X Samrøystes vedtak - protokoll i Kultur-, næring- og folkehelseutvalet Helge Aarset Bestill
2020/451-6 42195/2020 20.03.2020 U Melding om tildeling av tilskot i 2020 til verdsarven Norges Verdensarv Helge Aarset Bestill 1 vedlegg
2020/451-5 42061/2020 25.03.2020 I Bekreftelse på forlenging av tilskudd Riksantikvaren Helge Aarset Bestill 1 vedlegg
2020/451-3 20935/2020 28.02.2020 I Norges Verdensarv - Statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 79 - Rapportering for 2019 og søknad om tilskot i 2020 fra Møre og Romsdal Riksantikvaren Helge Aarset Bestill

← postjournal