Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/4224-4 131264/2019 07.11.2019 I Midsund kommune - vedtak - bruksendring frå offentleg bygg til privat bustad gbnr 112/12 - dispensasjon frå reguleringsplanen Midsund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2019/4224-2 36601/2019 15.04.2019 U Midsund kommune - bruksendring frå offentleg bygg til privat bustad gbnr 112/12 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Midsund kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal