Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/4211-2 73164/2019 21.06.2019 I Kopi: Sykkylven kommune - arbeidsvarslingsplan 15-19-128 - Fv. 77 langsføring og kryssing av kabler ved Velledalen skule Statens vegvesen Region midt Kai Bedringås Bestill 1 vedlegg
2018/4211-2 8554/2018 29.01.2018 U Vedtak om suspensasjon ***** Kari Gagnat Paragraph Unntatt off

← postjournal