Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/4010-6 44115/2020 02.04.2020 I Kopi: Molde Kommune - detaljreguleringsplan RIR øst 33/154 - offentlig ettersyn FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2019/4010-5 41978/2020 25.03.2020 I Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan RIR gbnr 33/154 - bygging av sorteringshall Statens Vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2019/4010-4 21415/2020 03.03.2020 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan RIR gbnr 33/154 - bygging av sorteringshall - offentlig ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal