Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/3691-2 122439/2019 07.10.2019 I Tilsyn med fyringsanlegg Molde kommune, Molde Brann og Redningstjeneste ved Håvard Rakvåg Bestill
2019/3691-1 112844/2019 03.01.2019 I Godkjent eltilsyn - anlegg 124000083B 800 - Romsdal vgs - (nybygg K) Istad Nett AS Håvard Rakvåg Bestill 1 vedlegg

← postjournal