Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/3645-4 131424/2019 07.11.2019 I Kristiansund kommune - vedtak - Sefrak - fasadeendring Flatsetsundet 89 Kristiansund kommune Christ Allan Sylthe Bestill
2019/3645-2 72111/2019 20.06.2019 I FLATSETSUNDET 89 - Ber igjen om uttalelse til søknad om fasadeendring Kristiansund kommune Christ Allan Sylthe Bestill 5 vedlegg

← postjournal