Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/3593-2 147228/2019 26.11.2019 X A1921 Kristiansund vgs - utbedring ny garderobeløsning bygg 1 - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off

← postjournal