Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/3590-14 89132/2020 02.07.2020 U Nytt tilbud ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/3590-13 55522/2020 05.05.2020 I Avrop på rammeavtale - L 1906 Volda vgs -- Bronnboring og varmepumper ***** Thor Valen Paragraph Unntatt off
2019/3590-12 51973/2020 28.04.2020 U L1906 Volda vgs - Brønnboring og varmepumper ***** Thor Valen Paragraph Unntatt off
2019/3590-6 1281/2020 19.12.2019 U Vedr. 19/19808 Volda vgs - varmesentral ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/3590-3 147302/2019 26.11.2019 X L1906 Volda vgs - Brønnboring og varmepumper Thor Valen Paragraph Unntatt off
2019/3590-2 147278/2019 26.11.2019 X B1904 Volda vgs - Nye varmepumper - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off

← postjournal