Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/3458-23 131288/2019 01.11.2019 I Bankgaranti - Anne Smisethjell Sparebanken Møre - Depotavdelingen Jan Eirik Søraas Bestill
2019/3458-21 80580/2019 11.07.2019 I Oversendelse av garanti 4035 19 85714 Sunndal Sparebank Jan Eirik Søraas Bestill
2019/3458-22 77151/2019 02.07.2019 U Drosjeløyva i Sunndal kommune - Tildeling av ledig løyve tilknytt Sunndal Taxi SA - Endeleg vedtak Anne Smisethjell Jan Eirik Søraas Bestill
2019/3458-20 67144/2019 03.07.2019 U Drosjeløyva i Sunndal kommune - Klage over tildeling av ledig løyve tilknytt Sunndal Taxi - Endeleg vedtak Anne Smisethjell Jan Eirik Søraas Bestill 2 vedlegg
2019/3458-16 43814/2019 09.05.2019 U Drosjeløyva i Sunndal kommune - Tildeling av løyve tilknytt Sunndal Taxi SA Ilyar Ehet Jan Eirik Søraas Bestill
2019/3458-14 42422/2019 08.05.2019 U Drosjeløyva i Sunndal kommune - Tildeling av ledig løyve tilknytt Sunndal Taxi SA - Endeleg vedtak Ilyar Ehet Jan Eirik Søraas Bestill 2 vedlegg
2019/3458-13 39674/2019 02.05.2019 N Drosjeløyva i Sunndal kommune - Klage over tildeling av ledig løyve tilknytt Sunndal Taxi SA Arild Inge Kjersem Jan Eirik Søraas Bestill
2019/3458-10 37330/2019 23.04.2019 U Drosjeløyva i Sunndal kommune - Klage over tildeling av ledig løyve tilknytt Sunndal Taxi SA Anne Smisethjell Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2019/3458-6 36100/2019 16.04.2019 U Drosjeløyva i Sunndal kommune - Tildeling av ledig løyve tilknytt Sunndal Taxi SA Ilyar Ehet Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2019/3458-7 36012/2019 16.04.2019 U Drosjeløyva i Sunndal kommune - Tildeling av ledig løyve tilknytt Sunndal Taxi SA Anne Smisethjell Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2019/3458-8 35426/2019 16.04.2019 X Drosjeløyva i Sunndal kommune - Tildeling av to ledige løyve tilknytt Sunndal Taxi SA Jan Eirik Søraas Bestill
2019/3458-2 28898/2019 27.03.2019 U Drosjeløyvene i Sunndal kommune - Oppsigelse av to løyver tilknyttet Sunndal Taxi SA Anniken Sjølseth Jan Eirik Søraas Bestill

← postjournal