Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/312-4 101941/2020 23.06.2020 I Aure kommune - atkomstveg til fritidsbolig gbnr 208/47 med avkjøring til fv. 680 - dispensasjon frå kommuneplan - saksprotokoll og rådmannens saksframlegg Aure kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg

← postjournal