Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2009/3099-14 101964/2020 07.07.2020 I Innvilgelse av forlenget uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal