Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2014/2922-5 103159/2019 19.08.2019 U Rauma kommune - etablering av basestasjon for nødkommunikasjon gbnr 202/3 Slettvikan - dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill

← postjournal