Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/2901-11 125171/2019 21.10.2019 U Budsjett for arkeologisk registrering i høve områderegulering Sande kommune Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2019/2901-10 121957/2019 09.10.2019 I Kopi: Sande kommune - områderegulering - reguleringsplan Larsnes sentrum Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/2901-9 121310/2019 07.10.2019 I Kopi: Sande kommune - områderegulering - reguleringsplan Larsnes sentrum Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/2901-7 119953/2019 30.09.2019 I Sande kommune - områderegulering - reguleringsplan Larsnes sentrum - utvida planområde Sande kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/2901-3 32740/2019 05.04.2019 U Sande kommune - områderegulering - reguleringsplan Larsnes sentrum - midlertidig svar Sande kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/2901-6 25702/2019 09.04.2019 U Sande kommune - områderegulering - reguleringsplan Larsnes sentrum - fråsegn Sande kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill

← postjournal