Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/25959-7 122427/2019 07.10.2019 I Vedrørende skadeverk - Bigset 29.02.16 Politimesteren i Møre og Romsdal Marianne Halseth Hole Bestill

← postjournal