Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/25241-24 148108/2019 18.12.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2016-0241 - Anmodning om sluttutbetaling Møreforsking Ålesund AS Lisbeth Nervik Bestill 3 vedlegg
2016/25241-19 127503/2019 29.10.2019 U Prosjekt "Sesongmessig variasjon i kvalitet hos rødpølse" - tilsegn 2016-0241 Møreforsking Ålesund Lisbeth Nervik Bestill 2 vedlegg
2016/25241-18 127081/2019 28.10.2019 U Ang prosjekt "Sesongmessig variasjon i kvalitet hos rødpølse" - tilsegn 2016-0241 Margareth Kjerstad Lisbeth Nervik Bestill 2 vedlegg
2016/25241-17 123570/2019 16.10.2019 U Ang prosjekt "Sesongmessig variasjon i kvalitet hos rødpølse" - tilsegn 2016-0241 Møreforsking Ålesund Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2016/25241-15 119428/2019 02.10.2019 X Delutbetaling - oktober 2019 Lisbeth Nervik Bestill

← postjournal