Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/25241-14 118837/2019 30.09.2019 I Anmodning om delutbetaling - søknadsnr 2016-0241 Møreforsking Ålesund AS Lisbeth Nervik Bestill 3 vedlegg
2016/25241-13 53427/2018 25.04.2018 X Delutbetalingsbilag Kim Tornes Bestill

← postjournal