Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/248-92 125026/2019 16.10.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-91 122600/2019 20.09.2019 I Kopi av skademelding tilsett - ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-90 122288/2019 27.09.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-89 122287/2019 27.09.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-88 118675/2019 09.09.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-87 118671/2019 17.09.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-86 118098/2019 23.09.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-85 117334/2019 20.09.2019 I Kopi av skademelding tilsett ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-84 116441/2019 16.09.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-83 116439/2019 18.09.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-82 116437/2019 23.09.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-81 112343/2019 09.09.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-80 111999/2019 03.09.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-79 111404/2019 04.09.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-78 111133/2019 02.09.2019 I Kopi av skademelding tilsett - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-77 109595/2019 30.08.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-76 109234/2019 27.08.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-75 108277/2019 23.08.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-74 108033/2019 22.08.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-73 106959/2019 19.08.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-72 103624/2019 15.08.2019 I Kopi av skademelding tilsett - ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-71 73402/2019 19.06.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-70 67457/2019 03.06.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-69 64688/2019 20.05.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-68 64686/2019 22.05.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-67 62283/2019 14.05.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-66 61749/2019 08.05.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-65 59466/2019 09.05.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-64 59464/2019 08.05.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-63 59463/2019 06.05.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-62 59430/2019 06.05.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-61 59003/2019 08.05.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-60 58960/2019 09.05.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-59 58957/2019 09.05.2019 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-58 49661/2019 26.04.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-57 49658/2019 30.04.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/248-56 38463/2019 23.04.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off

← postjournal