Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2015/2415-50 42025/2020 25.03.2020 I Postvegen over Ljøbrekka Leif Gunnar Aasen Bjørn Ringstad Bestill
2015/2415-49 15899/2020 19.12.2019 I Tilskot til kjøp av kulturminnefagleg kompetanse Petter Hjørungdal Bjørn Ringstad Bestill
2015/2415-48 15873/2020 13.02.2020 U Ljøbrekka Statens vegvesen, Klima og miljø/Kulturarv Bjørn Ringstad Bestill 10 vedlegg
2015/2415-47 144829/2019 11.12.2019 N Svar på spørsmål og kostnader ifm at Stibyggjaren AS har utført oppfølging av arbeidet i nordre Ljøbrekka (Herdalsbrekka) i 2019 Bjørn Ringstad Kristoffer Dahle Bestill
2015/2415-46 144825/2019 11.12.2019 N Svar på spørsmål og kostnader ifm at Stibyggjaren AS har utført oppfølging av arbeidet i nordre Ljøbrekka (Herdalsbrekka) i 2019 Kristoffer Dahle Bjørn Ringstad Bestill

← postjournal