Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2015/2415-42 108537/2019 28.08.2019 I Postveien - krisemøte Statens vegvesen Region midt Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2015/2415-40 107455/2019 23.08.2019 I Rapport Herdalsbrekka/Ljøbrekka Sweco Kristoffer Dahle Bestill
2015/2415-39 107411/2019 23.08.2019 U Herdalsbrekka - førebels tilbakemelding Petter Hjørungdal Kristoffer Dahle Bestill
2015/2415-38 107406/2019 23.08.2019 I Rapportsammenlikning Sweco Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2015/2415-37 82563/2019 07.08.2019 U Retta dato for synfaring - Ljøbrekka Snekkermester & Fjellbonde Geirr Vetti AS Kristoffer Dahle Bestill
2015/2415-36 82512/2019 07.08.2019 U Ljøbrekka - vedr oppdatering Snekkermester & Fjellbonde Geirr Vetti AS Kristoffer Dahle Bestill
2015/2415-35 82440/2019 06.08.2019 I Kopi: Utbetaling av tilsegn Miljødirektoratet Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill
2015/2415-41 81749/2019 01.08.2019 I Rapport fra Stibyggjaren AS - Natursteinsmurer i Herdalsbrekka (v/Ljøbrekka), Stranda kommune Stibyggjaren AS Kristoffer Dahle Bestill 7 vedlegg
2015/2415-34 80832/2019 17.07.2019 I Ljøbrekka - oppdatering Snekkermester & Fjellbonde Geirr Vetti AS Kristoffer Dahle Bestill
2015/2415-33 74964/2019 26.06.2019 U Tilskudd for kjøp av kulturvernfaglig kompetanse - ferdigstillingen av turveien (postveien) over Ljøbrekka i Stranda Ljøbrekkas vener Elin Lorentzen Bestill
2015/2415-32 70006/2019 14.06.2019 U Den Trondhjemske postvei - Ljøbrekka - godkjenning av plan for arbeidet Ljøbrekkas Vener Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2015/2415-31 65884/2019 28.05.2019 U Herdalsbrekka - siste del Petter Hjørungdal Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2015/2415-30 22707/2019 08.03.2019 U Plan for arbeid prosjekt 6 - Ljøbrekka - kulturvernfagleg fråsegn Ljøbrekkas vener v/Ole-Johan Lillestøl Kristoffer Dahle Bestill

← postjournal