Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/23610-9 42209/2020 25.03.2020 I Svar på spørsmål om overføringar til flyruter på kortbanenettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hilde Johanne Svendsen Bestill
2016/23610-5 141141/2019 29.11.2019 I Invitasjon til overføring av kontraktsansvar for flyruter i Sør-Norge omfattet av ordningen med offentlig kjøp Samferdselsdepartementet Hilde Johanne Svendsen Bestill 1 vedlegg

← postjournal